حلال 402

402 solvent

موجود

در تینر های رنگ و لاک الکل، حلال خشک کن رنگ ها، حلال در چاپ پارچه، چربی گیر از سطوح فلزات، واکس اثاثیه و کفش و همچنین در حلال خشکشویی استفاده می شود.

مقایسه

    بدون نشانه دسترسی

منوی اصلی